Ørsted Forsamlingshus
OM HUSET

Om huset

Ørsted Forsamlingshus er et gammelt hus fra 1914 og drives af en frivillig bestyrelse med støtte fra beboerne i Ørsted.

Huset udlejes for at have økonomi til driften, således at Ørsted og omegn har

et mødested hele året rundt.

Huset ligger i den lille landsby Ørsted med ca.56 matrikler, beliggende 15 km syd for Roskilde og 10 km nord for Køge.

Der er 3 km til Viby Sjælland mod vest, & 3 km til Havdrup mod øst. Begge byer er stationsbyer med flere indkøbsmuligheder m.m. 

Husets Historie

På et møde i Ørsted skole d.8/2-1914, fremkom lærer C.F.Nielsen med et forslag, om at benytte grunden ved torvet, det tidligere fattighus, til at opføre en bygning, der skulle benyttes til afholdelse af møder, foredrag og familiefester, samt til gymnastiklokale for skolebørn og voksne.

Det vedtoges at åbningsfesten kun skulle være for aktionærer og bidragsydere, éntre 50 øre.

Samtidig bestemtes at flaget skal hejses på kongens fødselsdag, Valdemarsdag og på husets stiftelsesdag den 19.juni.

Husets historie her og på tidslinjen er taget fra Ramsø Lokalhistorisk Arkiv´s Jubilæumshæfte om Ørsted Forsamlingshus.

For mere historik om huset fra 1914-1989 - se link her :

Sparekassebog
Sparekassebog
Sparekassebog 1
Sparekassebog 1
Sparekassebog 2
Sparekassebog 2
Sparekassebog 0
Sparekassebog 0
Sparekassebog 4
Sparekassebog 4
Sparekassebog 3
Sparekassebog 3

På billeder ovenfor kan ses den første bankbog fra husets begyndelse, fundet på loftet blandt andre gamle & sjove bevaringsværdige ting.

ØF 1951
ØF 1951

Billedet ovenfor er fra "RAMSØBOGEN", En kommunekrønike 1940-1998, Ramsø Lokalhistoriske Forening 1999.

På video ovenfor kan ses den nylige renovering af gulv m.m. udført af frivillige Ørsteder i tiden november 2020 til august 2021.

Dagbladet 041021
Dagbladet 041021

Roskilde Dagblad artikel om genindvielsen af Ørsted Forsamlingshus 2021.

1914

1919

1935

1939

1942

1949

50´erne

60´erne

70´erne

80´erne

Den 8/12-1914 indviedes huset med en fest i salen der var pyntet i rødt og hvidt. Et sangkor under pastor Varmings ledelse, sang danske sange.

Efter et par rolige år var der ekstraordinær generalforsamling d.5/5-1919, hvor det blev vedtaget at lægge elektricitet ind i huset.

Det kostede 275,59kr., heraf indsamledes de 149kr.

Forsamlingshuset begyndte også at lave fastelavnsgilder med fælles kaffebord, underholdning og dans.

I 1935 blev der taget 47 m2 jord fra grunden til udvidelse af vejen. Herfor fik man 47 kr. for jord og 70 kr. for hegnet.

Ved ekstraordinær generalforsamling d.2/7-1935, blev et udkast til balkon i salen (584,86 kr.), og en éntre i vinklen mod gaden, vedtaget.

Den 8/12-1939 afholdte forsamlingshuset sammen med gymnastikforeningen fælles 25 års jubilæumsfest. Her var hovedtaleren undervisningsministeren Jørgen Jørgensen, Lejre, der talte om parallellet mellem 1914 og 1939, samt om forsamlingshusets betydning i sognet, især for de unge.

I 1942 byggede man en halvtagsudbygning på huset mod nord til toiletter, garderobe og køkken. Hertil optog man et lån i Roskilde Sparekasse på 3.000 kr.

I 1949 måtte man ud med liste for at samle penge ind til husets anstrengte økonomi, samt bede kommunen om et tilskud.

Forsamlingshuset fik også i 1949 et stykke jord, nord for huset af godsejer Udsen, Risbyholm, til etablering af en cykelstald.

I 1953 blev friluftskuespil søgt som en mulighed for at skaffe penge, det drejede sig om "En Søndag på Amager".

I 1956 startede man med præmiewhist.

Man fik i 1960 omstødt afholdsforeningens servitut mod spiritusudskænkning ved foreningsfester.

I 1963 røg de gamle kakkelovne ud som opvarmningsmiddel, og huset gik over til oliefyr og varm luft.

Fra 15/11-67 har forsamlingshuset været uden vært, i stedet for står bestyrelse med koner for alt arbejdet.

Fra 1975 har Ørsted Forsamlingshus været andelsselskab a.m.b.a., og aktiebrevene blev ombyttet til andelsbeviser.

Samme år blev køkken og toiletforholdene moderniseret, og der blev købt 6 nye borde og 25 stole.

En ny tradition startede samme år. Der blev nedsat et Sckt.Hans udvalg til at styre Sckt.Hans aftenerne, der holdes privat i sognet. Men huset stilles til rådighed i tilfælde af dårligt vejr.

I 1977 blev der indkøbt service til 100 pers. for ca.5.600,-kr.

Der blev i de senere år foretaget udskiftning af vinduer og døre med bedre isolering til følge. Nye lamper blev hængt op i salen og stuen - alt ved frivilligt arbejde.

Husets aktivitet i den skrivende stund af jubilæumshæftet er familiefester, nogle få foreningsfester, valglokale for Ørsted Sogn, samt folkedans for Viby Idrætsforenings folkedanserafdeling.

Det store ønske i 1989 var et nyt gul i salen, samt vand og mere skabsplads i køkkenet.

I 1989 var der 102 andelshavere i forsamlingshuset og omsætningen var på 52.000,-kr, status balancerede med 321.000,-kr.

Bestyrelsen

Formand & udlejer :

Louise Sonne Møller Bezemer

Kasserer :

Thomas Bang Van Dijk

Menig medlem :

Heidi Friis

Menig medlem :

Sarah Preisler

Menig medlem :

Kim Lindgren

Menig medlem :

Charlotte Hansen

Menig medlem :

Sol Hald Svennson

Suppleant :

Per Svensson