Ørsted Forsamlingshus
Bestyrelsen

Bestyrelsen :


Formand & udlejer :

Louise Sonne Møller Bezemer

Mail: formand@ørstedforsamlingshus.dk


Kasserer :

Thomas Bang Van Dijk

Mail: kasserer@ørstedforsamlingshus.dk


Menige medlemmer :

Heidi Friis

Kim Lindgren

Sarah Preisler

Lars Peter Dybdahl

Annette Vibeke Frederiksen

Suppleanter :

Charlotte Hansen

Sol Hald Svennson